Opłata produktowa

Ustawa nakładająca na przedsiębiorców obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
przewiduje trzy sposoby jego wypełnienia:

  • Samodzielna realizacja obowiązku przez przedsiębiorcę

Polega na tym, że przedsiębiorca poddaje odzyskowi i recyklingowi wyłącznie wytworzone przez siebie odpady opakowaniowe lub poużytkowe odpowiedniego rodzaju bądź zebrane poprzez zorganizowaną przez siebie sieć selektywnego zbierania (odpadów tego samego rodzaju i tej samej masy lub ilości co odpady powstałe z wprowadzonych na rynek opakowań bądź produktów).


  • Za pośrednictwem organizacji odzysku