Prawo

Podstawę prawną obowiązków przedsiębiorców związanych z wprowadzaniem na rynek towarów w opakowaniach stanowi ustawa z dnia 11 maja 2001r.
Pliki do pobrania

  USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi